ما شرکا دارای ملکی هستیم که ۳سال پیش برای مشارکت در اختیار سازنده ای قرار دادیم و ایشان زیر نظر مهندسین ناظر و مجری اقدام به ساخت نمودندو مهندس ناظر…

پرسش

با عرض سلام ،ما شرکا دارای ملکی هستیم که ۳سال پیش برای مشارکت در اختیار سازنده ای قرار دادیم و ایشان زیر نظر مهندسین ناظر و مجری اقدام به ساخت نمودندو مهندس ناظر ۴ سقف ان را تائید و گزارش استحکام سقفها را به شهرداری ارائه نمودند ولی ان سقفها بعد از باز کردن اسکافرها خیزی حدود ۲۰ سانتیمتر پیدا کرده وپس از ان سازنده متواری گردیده وبعد از اتمام موعد قرار داد ،شرکا قرارداد را از طریق دادگاه فسخ نموده ایم ،سوال اینجا است که مسئول یا مسئولین این اتفاق کیست ؟در ضمن سازه یبوت است.

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
موضوع علت وقوع این خسارت و عوامل موثر در آن میبایستی با طرح شکایت شما و شرکایتان در دادگاه و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری پیگیری شود ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه در خصوص این سقف یوبوت بسیار مهم در تعیین مسئولین این حادثه خواهد بود ، و بدون بازدید و معاینه محل و بررسی اسناد و نقشه ها و نحوه اجرا و استماع اظهارات اصحاب دعوا هرگز نمی توان در خصوص تعیین مسئولین حادثه فوق اظهار نظر نمود .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    موضوع علت وقوع این خسارت و عوامل موثر در آن میبایستی با طرح شکایت شما و شرکایتان در دادگاه و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری پیگیری شود ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه در خصوص این سقف یوبوت بسیار مهم در تعیین مسئولین این حادثه خواهد بود ، و بدون بازدید و معاینه محل و بررسی اسناد و نقشه ها و نحوه اجرا و استماع اظهارات اصحاب دعوا هرگز نمی توان در خصوص تعیین مسئولین حادثه فوق اظهار نظر نمود .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ