مجری ملکی در زمان اتمام کار وبعد از بهر برداری برای دادن شناسنامه فنی ملکی شده ام مجری قبلی تا زمان یک ماه قبل از گزارش پایان…

پرسش

با سلام خدمت استاد محترم بنده مجری ملکی در زمان اتمام کار وبعد از بهر برداری برای دادن شناسنامه فنی ملکی شده ام مجری قبلی تا زمان یک ماه قبل از گزارش پایان نازک کاری بوده است و یکسال کار مجری نداشته وبعد بند مجری شدم ناظر گزارش اتمام را در زمان بنده داده حالا سوالم این است مسولیت زمانی که کار مجری نداشته بر عهده مالک هست یا بنده اگر نامه ای از مالک بگیرم که کار بعد از اتمام کاربه من ارجاع شد و در اجرا کار نقشی نداشته ام رافع مسولیت بند هست؟ با تشکر

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس جان با این وضعیت کنونی محاکم قضایی و بی توجه ای کارشناسان محترم رسمی دادگستری به احتمال زیاد مسئولیت عملکرد مجری قبلی می تواند به پای شما نوشته شود ، مگر آنکه با مجری قبلی و مالک و ناظر صورتجلسه فصل مشترک تنظیم بفرمائید و یک ‌نسخه کپی برابر اصل قرارداد مجری قبلی با مالک را هم داشته باشید تا درصورت وقوع حادثه مدارک فوق را جهت اثبات بی تقصیری خودتان به محاکم قضایی تحویل دهید .
گرفتن نامه از مالک یک اماره ضعیف جهت اثبات بی تقصیری شماست .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    مهندس جان با این وضعیت کنونی محاکم قضایی و بی توجه ای کارشناسان محترم رسمی دادگستری به احتمال زیاد مسئولیت عملکرد مجری قبلی می تواند به پای شما نوشته شود ، مگر آنکه با مجری قبلی و مالک و ناظر صورتجلسه فصل مشترک تنظیم بفرمائید و یک ‌نسخه کپی برابر اصل قرارداد مجری قبلی با مالک را هم داشته باشید تا درصورت وقوع حادثه مدارک فوق را جهت اثبات بی تقصیری خودتان به محاکم قضایی تحویل دهید .
    گرفتن نامه از مالک یک اماره ضعیف جهت اثبات بی تقصیری شماست .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ