من ناظر معماری ساختمانی هستم که مالک سقفها رو بلندتر از نقشه اجرا میکنه من قبل از بتن ریزی به هماهنگ کننده گزارش دادم و رسید گرفتم ولی متاسفانه…

پرسش

جناب مهندس عرض سلام دارم و ممنون از زحمات شما برای جامعه مهندسین .سئوالی دارم من ناظر معماری ساختمانی هستم که مالک سقفها رو بلندتر از نقشه اجرا میکنه من قبل از بتن ریزی به هماهنگ کننده گزارش دادم و رسید گرفتم ولی متاسفانه ایشون کوتاهی میکنند و گزارشو ثبت نمیکنند من به جز نظام مهندسی و ماده ۳۵ کجا میتونم پیگیری کنم تا جلو ادامه بتن ریزی سقفها رو با ارتفاع بلند تر از نقشه بگیرم؟ ساختمان در تهران است اگر خودم هر طور شده در دفتر خدمات الکترونیک ثبت کنم جرم انتظامی داره؟
بسیار سپاسگزارم

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس جان
همینقدر که به ناظر هماهنگ کننده اعلام کرده باشید و از او رسید گرفته باشید و به سازمان هم بی توجه ای هماهنگ کننده را در گزارش دادن به شهرداری گفته باشید ، کفایت میکند و مسئولیت این تخلف از گردن شما ساقط خواهد شد .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    مهندس جان
    همینقدر که به ناظر هماهنگ کننده اعلام کرده باشید و از او رسید گرفته باشید و به سازمان هم بی توجه ای هماهنگ کننده را در گزارش دادن به شهرداری گفته باشید ، کفایت میکند و مسئولیت این تخلف از گردن شما ساقط خواهد شد .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ