ناظر برق یک ساختمان هستم، در این ساختمان مالک آمده و در حمامها پریزی به ارتفاع ٣٠ سانتیمتر نصب کرده برای جکوزی. چنین پریزی در…

پرسش

سلام آقای مهندس میررضوی وقت شما بخیر

من ناظر برق یک ساختمان هستم، در این ساختمان مالک آمده و در حمامها پریزی به ارتفاع ٣٠ سانتیمتر نصب کرده برای جکوزی. چنین پریزی در نقشه های تایید شده وجود ندارد و جدای از آن، ارتفاع آن هم مغایر با مقررات است.
من از مالک خواستم که پریزها رو مسدود کند. ایشان گفتند بعد از پایان کار کار دوباره آنها رو باز خواهم کرد.
سوالم اینست که من چه اقدامی باید انجام بدهم که مسئولیتی از بابت استفاده آتی این پریزها بعهده من نباشد؟

پیشاپیش از پاسخ شما متشکرم

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس عزیز
می بایستی در ابتدا از مسدود شدن پریزهای فوق عکس گرفته و این عکس را در بالای کاغذی پرینت رنگی بگیرید و در همان کاغذ صورتجلسه ای تنظیم نمائید و حق بازگشایی مجدد آنها را با مالک و سازنده و‌مجری و ناظر هماهنگ کننده ممنوع و غیر ایمن اعلام کرده و امضا و اثر انگشت مالک و سازنده و مهر و امضا مهندسین فوق را نیز ذیل آن صورتجلسه بگیرید و اصل آن صورتجلسه را نزد خود نگاه دارید و این صورتجلسه را در گزارشی به شهرداری اعلام کرده و از شهرداری نیز رسید دریافت نمائید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام مهندس عزیز
    می بایستی در ابتدا از مسدود شدن پریزهای فوق عکس گرفته و این عکس را در بالای کاغذی پرینت رنگی بگیرید و در همان کاغذ صورتجلسه ای تنظیم نمائید و حق بازگشایی مجدد آنها را با مالک و سازنده و‌مجری و ناظر هماهنگ کننده ممنوع و غیر ایمن اعلام کرده و امضا و اثر انگشت مالک و سازنده و مهر و امضا مهندسین فوق را نیز ذیل آن صورتجلسه بگیرید و اصل آن صورتجلسه را نزد خود نگاه دارید و این صورتجلسه را در گزارشی به شهرداری اعلام کرده و از شهرداری نیز رسید دریافت نمائید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ