ناظر ساختمانی هستم که در حال سفت کاری می باشد در هنگام تخریب و بعد و گودبرداری و حتی پس از گودبرداری در قالب دستور کار به مجری موضوع پرکردن چاه …

پرسش

استاد عزیز عرض ادب و احترام. ناظر ساختمانی هستم که در حال سفت کاری می باشد در هنگام تخریب و بعد و گودبرداری و حتی پس از گودبرداری در قالب دستور کار به مجری موضوع پرکردن چاه قدیمی ساختمان را اطلاع رسانی کرده ام و حتی قبل از بتن ریزی فنداسیون نیز در گزارش کار این موضوع را یه شهرداری گزارش کرده ام و متاسفانه شهرداری بعد از بتن ریزی از ادامه کار جلوگیری کرد و سپس با توجه به اینکه بتن ریخته شده بود توقف کار موضوعیتی نداشت و اجازه ادامه کار را صادر کردم. و الان برای آینده نگران هستم و با توجه به تصاویری که هنگام گود برداری تهیه کرده ام احتمال نزدیکی چاه در محل یکی از ستون ها می باشد و با توجه به گزارش به موقع لطفا بفرمایید اکنون جه اقدامی باید انجام بدهم. تا آخر عمر به خاطر اینکه مرا با حقوق مهندسی آشنا کرده اید متشکرم. به امید دیدار

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان
اگر در مرحله گودبرداری این تخلف را گزارش کرده اید خیلی نگران نباشید ،
الان که ساختمان در مرحله سفتکاری است یک گزارش خلاف دار بدهید و در آن بنویسید با توجه به گزارش مورخ …. که در پیش از بتن ریزی فونداسیون بوده همچنان خاک زیر پی بین آکسهای …. تا …. حدفاصل محورهای …. تا …. توسط سازنده تحکیم نیافته است و احتمال نشست ساختمان در آینده و در زمان بهره برداری وجود دارد لذا خواشمند است است مالک را موظف نمائید به مهندس محاسب مراجعه کرده و با انجام آزمایشات ژئوتکنیک طرح تقویت خاک زیر پی در ناحیه یاد شده را تهیه و اجرا نماید در غیر اینصورت استحکام ساختمان مورد تائید نبوده و ساختمان شایستگی اخذ پایانکار را ندارد .
و این گزارش را در هر مراحل بعدی هم که رسیدی به شهرداری می دهی تا آنکه مالک آنچه گفتی را اجرا کند و اگر اجرا هم نکرد شما حتما میگویی که شما را تعویض ناظر کند و زیر بار چنیین ریسک بزرگی نمیروی .

پاسخ ( 1 )

 1. سلام مهندس جان
  اگر در مرحله گودبرداری این تخلف را گزارش کرده اید خیلی نگران نباشید ،
  الان که ساختمان در مرحله سفتکاری است یک گزارش خلاف دار بدهید و در آن بنویسید با توجه به گزارش مورخ …. که در پیش از بتن ریزی فونداسیون بوده همچنان خاک زیر پی بین آکسهای …. تا …. حدفاصل محورهای …. تا …. توسط سازنده تحکیم نیافته است و احتمال نشست ساختمان در آینده و در زمان بهره برداری وجود دارد لذا خواشمند است است مالک را موظف نمائید به مهندس محاسب مراجعه کرده و با انجام آزمایشات ژئوتکنیک طرح تقویت خاک زیر پی در ناحیه یاد شده را تهیه و اجرا نماید در غیر اینصورت استحکام ساختمان مورد تائید نبوده و ساختمان شایستگی اخذ پایانکار را ندارد .
  و این گزارش را در هر مراحل بعدی هم که رسیدی به شهرداری می دهی تا آنکه مالک آنچه گفتی را اجرا کند و اگر اجرا هم نکرد شما حتما میگویی که شما را تعویض ناظر کند و زیر بار چنیین ریسک بزرگی نمیروی .

  بهترین پاسخ
  لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ