ناظر معماری پروژه ای هستم که در آن ناظر هماهنگ کننده بدون الزام مالک به گرفتن مجری، اجازه داده که ۷ سقف از ۱۰ سقف را اجرا نماید و توجهی به…

پرسش

سلام خدمت استاد عزیز
من ناظر معماری پروژه ای هستم که در آن ناظر هماهنگ کننده بدون الزام مالک به گرفتن مجری، اجازه داده که ۷ سقف از ۱۰ سقف را اجرا نماید و توجهی به نظر دیگر ناظرها نکرده است. حالا ما چکار کنیم که مالک مجری بگیرد و تبعات نداشتن آن برای دیگر ناظرها مشکل ساز نشود؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان
شما می بایستی بعنوان ناظر معماری نبود مجری ذیصلاح و همچنیین عدم رعایت موارد ایمنی یا عدم رعایت موارد فنی را که مربوط به حدود صلاحیت نظارت خودتان است را طی گزارشی کتبا در موعد به ناظر هماهنگ کننده اعلام نمائید و از او رسید بگیرد ، با اینکار بخش بسیار زیادی از مسئولیت تخلفات فوق از گردن شما ساقط گردیده و بر دوش هماهنگ کننده بی مبالات خواهد افتاد .
حتما جلسات ۱۳۶ تا ۱۴۰کانال حقوق مهندسی را نیز بدقت گوش بفرمائید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام مهندس جان
    شما می بایستی بعنوان ناظر معماری نبود مجری ذیصلاح و همچنیین عدم رعایت موارد ایمنی یا عدم رعایت موارد فنی را که مربوط به حدود صلاحیت نظارت خودتان است را طی گزارشی کتبا در موعد به ناظر هماهنگ کننده اعلام نمائید و از او رسید بگیرد ، با اینکار بخش بسیار زیادی از مسئولیت تخلفات فوق از گردن شما ساقط گردیده و بر دوش هماهنگ کننده بی مبالات خواهد افتاد .
    حتما جلسات ۱۳۶ تا ۱۴۰کانال حقوق مهندسی را نیز بدقت گوش بفرمائید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ