تبلیغات
چراجویی
  • 2

ناظر مكانيك ساختماني هستم كه در نقشه هاي ابلاغي نظام سونا ندار د در زمان پايان كار سونا بدون هماهنگي و اعلامي توسط مالك انجام شده حال مهندس ناظر تاسيسات چه اقدامي بايد انجام دهد؟

  • 2

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان
بگوئید به مالک که برود یک نقشه تاسیسات مکانیکی برای وضعیت اجرا شده موجود از جمله اجرای سونا و سایر تغییرات تهیه کند و ببرد بدهد به طراح تاسیسات مکانیکی تا مهر و امضا کند و بعد اصل نقشه را بدهند به شما آنگاه شما هم می توانید به ساختمان فوق که سونا در آن اساسا در نقشه های مصوب وجود نداشته تائیدیه پایانکار بدهید .

پرسش‌های مرتبط

تبلیغات

1 پاسخ

  1. سلام مهندس جان
    بگوئید به مالک که برود یک نقشه تاسیسات مکانیکی برای وضعیت اجرا شده موجود از جمله اجرای سونا و سایر تغییرات تهیه کند و ببرد بدهد به طراح تاسیسات مکانیکی تا مهر و امضا کند و بعد اصل نقشه را بدهند به شما آنگاه شما هم می توانید به ساختمان فوق که سونا در آن اساسا در نقشه های مصوب وجود نداشته تائیدیه پایانکار بدهید .

    • 0

You must login to add an answer.