ناظر ملکی در منطقه ۱۹ تهران هستم. مالک اقدام به شروع عملیات ساختمانی نکرده و بنده نیز طبیعتا هنوز شروع…

پرسش

با سلام و دروود فراوان جناب آقای مهندس من ناظر ملکی در منطقه ۱۹ تهران هستم. مالک اقدام به شروع عملیات ساختمانی نکرده و بنده نیز طبیعتا هنوز شروع به کاری امضا نکردم. پس از گذشت یک سال و نیم به محل ملک مذکور مراجعه کردم و متوجه شدم ملک بفروش رفته و مالک جدید بدون هیچ مجوزی در حال ساخت دو طبقه جدید بر روی ملک کلنگی است. من به شهردار منطقه نامه زدم و اعلام کردم ملک مذکور در حال ساخت و ساز غیر مجاز و مغایر با پروانه صادر شده است و بنده نیز شروع به کار صادر نکرده ام. آیا اقدام دیگری نیاز است و اینکه مسئولیتی متوجه بنده میباشد؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
بله ، مسئولیت دارید
شما علاوه بر گزارش که میبایستی مرتبا در این خصوص به شهرداری بدهید حتما بایستی حضوری بروید شهرداری ناحیه مربوطه و شخصا به معاون معماری و شهرسازی آن ناحیه این موضوع را شفاها گفته و مکتوب نامه به او بزنید که از ادامه کار آن ساختمان جلوگیری نمایند ، این موضوع را چندین نوبت تکرار نمائید تا آنکه شهرداری از عملیات اجرایی مالک جلوگیری بعمل آورد .
اگر اینکار افاقه نکرد علاوه بر گزارش جلوگیری که به دفتر خدمات میدهید حتما نامه ای هم در این خصوص به شهردار منطقه بنویسید ، اگر باز تاثیری نکرد نامه ای به اداره کل راه و شهرسازی(نظارت عالیه) مستقر در سازمان بزنید و تقاضای جلوگیری از عملیات اجرایی ساختمان را نمائید .

پاسخ ( 1 )

 1. سلام
  بله ، مسئولیت دارید
  شما علاوه بر گزارش که میبایستی مرتبا در این خصوص به شهرداری بدهید حتما بایستی حضوری بروید شهرداری ناحیه مربوطه و شخصا به معاون معماری و شهرسازی آن ناحیه این موضوع را شفاها گفته و مکتوب نامه به او بزنید که از ادامه کار آن ساختمان جلوگیری نمایند ، این موضوع را چندین نوبت تکرار نمائید تا آنکه شهرداری از عملیات اجرایی مالک جلوگیری بعمل آورد .
  اگر اینکار افاقه نکرد علاوه بر گزارش جلوگیری که به دفتر خدمات میدهید حتما نامه ای هم در این خصوص به شهردار منطقه بنویسید ، اگر باز تاثیری نکرد نامه ای به اداره کل راه و شهرسازی(نظارت عالیه) مستقر در سازمان بزنید و تقاضای جلوگیری از عملیات اجرایی ساختمان را نمائید .

  بهترین پاسخ
  لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ