نظارت پروژه ای را به عهده دارم.مالک هنوز مجری ذی صلاح نگرفته.اگر شروع به کار ندم …

پرسش

سلام
خسته نباشیدیه سوال داشتم از خدمتتون
نظارت پروژه ای را به عهده دارم.مالک هنوز مجری ذی صلاح نگرفته.اگر شروع به کار ندم نمیتونه مشکلی برام پیش بیاره؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان
بنظر من طبق بند ۱۴-۴-۳ مبحث دوم به مالک شروع بکار را ندهید تا مجبور شود و برود مجری ذیصلاح بیاورد و قرارداد مجری را نیز در سازمان ثبت رسمی نماید ، به مقررات ملی عمل کنید و از هیچ چیز هم نترسید !
ضمنا برای آنکه در محاکم قضایی طرح دعوای مالک مبنی بر “ممانعت از حق” بر علیه شما رد خواسته شود لازم است حتما در قرارداد نظارتتان شرط ضمن عقدی را طی بندی به قراردادتان اضافه نمائید که طی آن ارائه مجوز شروع بکار از سوی ناظر منوط به ثبت قرارداد مجری ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی خواهد بود .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام مهندس جان
    بنظر من طبق بند ۱۴-۴-۳ مبحث دوم به مالک شروع بکار را ندهید تا مجبور شود و برود مجری ذیصلاح بیاورد و قرارداد مجری را نیز در سازمان ثبت رسمی نماید ، به مقررات ملی عمل کنید و از هیچ چیز هم نترسید !
    ضمنا برای آنکه در محاکم قضایی طرح دعوای مالک مبنی بر “ممانعت از حق” بر علیه شما رد خواسته شود لازم است حتما در قرارداد نظارتتان شرط ضمن عقدی را طی بندی به قراردادتان اضافه نمائید که طی آن ارائه مجوز شروع بکار از سوی ناظر منوط به ثبت قرارداد مجری ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی خواهد بود .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ