چرا باید هنگام ثبت قرارداد اولیه بین ناظر و وکیل مالک(سازنده) ، از ایشون درخواست ارائه کپی از قرارداد …

پرسش

سلام جناب مهندس ، وقتتون بخیر
ببخشید سوالی داشتم از محضرتون و اینکه چرا باید هنگام ثبت قرارداد اولیه بین ناظر و وکیل مالک(سازنده) ، از ایشون درخواست ارائه کپی از قرارداد مشارکت در ساخت رو داشته باشیم؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
ببینید این موضوع که گفته ایم الزامی نیست ، گفتیم بهتر است چنیین کنید ، زیرا بتوانید با مشخصات متریالهای ساختمانی که بایستی در قرارداد آنها بکار برود آشنا شوید و همچنین طرفین قرارداد را نیز بشناسید و با صاحبان زمین نیز ارتباط برقرار کنید ، تا اگر بین آنها در خصوص نواقص اجرای ساختمان دعوا افتاد و کار آنها به دادگاه کشید شما بعنوان ناظر تخلفات سازنده را در موعد از صاحبان زمین فهمیده باشید و گزارش کرده باشید تا درصد محکومیت در دادگاه بدلیل عدم گزارش خارج از موعد تخلفات سازنده را نگیرید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    ببینید این موضوع که گفته ایم الزامی نیست ، گفتیم بهتر است چنیین کنید ، زیرا بتوانید با مشخصات متریالهای ساختمانی که بایستی در قرارداد آنها بکار برود آشنا شوید و همچنین طرفین قرارداد را نیز بشناسید و با صاحبان زمین نیز ارتباط برقرار کنید ، تا اگر بین آنها در خصوص نواقص اجرای ساختمان دعوا افتاد و کار آنها به دادگاه کشید شما بعنوان ناظر تخلفات سازنده را در موعد از صاحبان زمین فهمیده باشید و گزارش کرده باشید تا درصد محکومیت در دادگاه بدلیل عدم گزارش خارج از موعد تخلفات سازنده را نگیرید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ