چون ناظر قبل از اتمام تاریخ پروانه گزارش نازک کاری و گفته کار تمام است و ساختمان در حال بهره برداری پس تخلف کرده است خواهشمندم…

پرسش

سلام جناب مهندس میررضوی خدا قوت عرض میکنم و تشکر از زحمات ارزنده جنابعالی در زمینه اموزش و اگاهی به جامعه مهندسان. من از اصفهان پیام میدهم تمامی جلسات کانال را هم از اول تا جلسه شصتم به دقت گوش کردم در جلسه پنجاه ششم در بخش اخر به لزوم توجه مهندسین ناظر به تاریخ اتمام عملیات ساختمانی اشاره کردید ولی به نظر بنده یکم تناقض در شرح پرونده و تاریخ های ذکر شده وجود دارد در پرونده مذکور ناظر دو ماه بعد از پایان اعتبار پروانه گزارش اتمام داده است ولی در ادامه شما اشاره میکنید به اینکه چون ناظر قبل از اتمام تاریخ پروانه گزارش نازک کاری و گفته کار تمام است و ساختمان در حال بهره برداری پس تخلف کرده است خواهشمندم اگر مقدور هست توضیح بیشتر مبذول بفرمایید سلامت و پیروز باشید.

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس عزیز
در پرونده فوق ناظر دو ماه قبل از اتمام تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی در گزارش نازک کاریش ذکر کرده : عملیات اجرایی به پایان رسیده و ساختمان شایستگی بهره برداری دارد ، و دو ماه بعد اتمام تاریخ اعتبار پروانه در گزارش اتمام خود نوشته : عملیات اجرایی ساختمان به پایان رسیده است .
این نوع گزارش دهی باعث گردیده که مالک برود شورای انتظامی از ناظر شکایت کند که ، وقتی ساختمان آماده بهربرداری بوده و نقصی نداشته چرا ناظر گزارش نازک کاری داده و گزارش اتمام نداده ! که این کار ناظر عملا باعث گردیده اینجانب بعنوان مالک ۶۰ میلیون تومان عوارض تمدید پروانه بدهم یعنی وقتی ساختمان من آماده بهر برداری بوده و ناظر هم در گزارش نازک کاریش این را اذعان کرده لذا میبایستی ناظر گزارش اتمام میداد نه نازک کاری ! که این خطای ناظر باعث گردیده الان شهرداری برای مالک ۶۰ میلیون تومان پول اضافه برای تمدید پروانه طلب کند در حالیکه اگر ناظر دو ماه قبل از اتمام پروانه ساختمانی بجای گزارش نازک کاری گزارش اتمام میداد شهرداری طبق ضوابط خودش کار را تمام شده تلقی میکرد و چنین عوارضی از مالک نمیگرفت .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام مهندس عزیز
    در پرونده فوق ناظر دو ماه قبل از اتمام تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی در گزارش نازک کاریش ذکر کرده : عملیات اجرایی به پایان رسیده و ساختمان شایستگی بهره برداری دارد ، و دو ماه بعد اتمام تاریخ اعتبار پروانه در گزارش اتمام خود نوشته : عملیات اجرایی ساختمان به پایان رسیده است .
    این نوع گزارش دهی باعث گردیده که مالک برود شورای انتظامی از ناظر شکایت کند که ، وقتی ساختمان آماده بهربرداری بوده و نقصی نداشته چرا ناظر گزارش نازک کاری داده و گزارش اتمام نداده ! که این کار ناظر عملا باعث گردیده اینجانب بعنوان مالک ۶۰ میلیون تومان عوارض تمدید پروانه بدهم یعنی وقتی ساختمان من آماده بهر برداری بوده و ناظر هم در گزارش نازک کاریش این را اذعان کرده لذا میبایستی ناظر گزارش اتمام میداد نه نازک کاری ! که این خطای ناظر باعث گردیده الان شهرداری برای مالک ۶۰ میلیون تومان پول اضافه برای تمدید پروانه طلب کند در حالیکه اگر ناظر دو ماه قبل از اتمام پروانه ساختمانی بجای گزارش نازک کاری گزارش اتمام میداد شهرداری طبق ضوابط خودش کار را تمام شده تلقی میکرد و چنین عوارضی از مالک نمیگرفت .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ