کارمند جدید و تازه‌کار قسمت فنی شهرداری شهر کوچک ما، هنگام تحویل گرفتن گزارشات اصرار وافری بر این دارد که ناظر در گزارش قید کند “…. مورد تایید می‌باشد” یا “…

پرسش

سلام جناب مهندس. وقت شما بخیر.
سوالی داشتم از محضر شما استاد بزرگوار؛

کارمند جدید و تازه‌کار قسمت فنی شهرداری شهر کوچک ما، هنگام تحویل گرفتن گزارشات اصرار وافری بر این دارد که ناظر در گزارش قید کند “…. مورد تایید می‌باشد” یا “…. مورد تایید نمی‌باشد”. “…. طبق آیین‌نامه می‌باشد” یا “…. طبق آیین نامه نمی‌باشد”. و باصطلاح می‌خواهد متن خود را دیکته کند. چه امروز مُصرّ بر این بودند که چون نوشته‌اید بر خلاف نقشه مصوب است، شما قید کنید “نقشه اجرایی مورد تایید می‌باشد یا نمی‌باشد” دقیقا همین جمله! خیلی از همکاران تن داده‌اند به این امر، اما من امروز گزارشی تحویل ندادم.( شهردار هم از این کارمند زرنگ حرف‌شنوی دارد!)

لطفا راهنمایی کنید ما با ایشان چه کنیم؟
سپاسگزارم بابت همه آموزه‌هایتان.

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان
در خصوص اینکه کارمند شهرداری با اظهار نظر برروی متن گزارشات مهندس ناظر تقاضای تغییر در متن گزارش ناظر را دارد موضوع جدیدی نیست ، سالها پیش در تهران نیز چنیین حالتی وجود داشت ، خوشبختانه در حال حاضر در تهران ناظرین گزارشات خود را از طریق سیستم اتوماسیون برای شهرداری ارسال مینمایند و هیچ مقامی حق اظهار نظر در گزارشات ناظر را ندارد .
مهندس عزیز چنانچه میبینید اظهار نظر این کارمند شهرداری مانع از ارائه گزارشات مورد نظرتان خواهد بود بایستی گزارشتان را با اظهارنامه قضایی به شهردار منطقه تان ارسال فرمائید ، روش ارسال گزارش با اظهارنامه قضایی را در جلسه ۱۰ کانال حقوق مهندسی شرح داده ایم .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام مهندس جان
    در خصوص اینکه کارمند شهرداری با اظهار نظر برروی متن گزارشات مهندس ناظر تقاضای تغییر در متن گزارش ناظر را دارد موضوع جدیدی نیست ، سالها پیش در تهران نیز چنیین حالتی وجود داشت ، خوشبختانه در حال حاضر در تهران ناظرین گزارشات خود را از طریق سیستم اتوماسیون برای شهرداری ارسال مینمایند و هیچ مقامی حق اظهار نظر در گزارشات ناظر را ندارد .
    مهندس عزیز چنانچه میبینید اظهار نظر این کارمند شهرداری مانع از ارائه گزارشات مورد نظرتان خواهد بود بایستی گزارشتان را با اظهارنامه قضایی به شهردار منطقه تان ارسال فرمائید ، روش ارسال گزارش با اظهارنامه قضایی را در جلسه ۱۰ کانال حقوق مهندسی شرح داده ایم .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ