تبلیغات
چراجویی
  • 2

یه شرکتی در زمینه غرفه سازی نمایشگاه فعالیت داره که برایه هر غرفه مهر ناظر میخواد ، میخواستم بدونم مهر بزنم براشون مشکلی نیست؟

  • 2

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام

آنگاه چنانچه حادثه ای اعم از سازه ای یا تاسیساتی برای آن غرفه ها که شما تائید کرده اید در نمایشگاه پیش بیاید ، درصدی از خسارات جانی و مالی ایجاد شده بر عهده شما بعنوان تائید کننده استحکام و ایمنی آن غرفه ها تعلق خواهد گرفت .

پرسش‌های مرتبط

تبلیغات

1 پاسخ

  1. سلام
    آنگاه چنانچه حادثه ای اعم از سازه ای یا تاسیساتی برای آن غرفه ها که شما تائید کرده اید در نمایشگاه پیش بیاید ، درصدی از خسارات جانی و مالی ایجاد شده بر عهده شما بعنوان تائید کننده استحکام و ایمنی آن غرفه ها تعلق خواهد گرفت .

    • 0

You must login to add an answer.