ناظر سازه پروژه ایی هستم که در حال انجام فنداسیون میباشند و ملک مجاور در ارتفاع بالاتری در حال اجرای سقف سوم میباشند که هر لحظه امکان …

پرسش

سلام و درود
بنده ناظر سازه پروژه ایی هستم که در حال انجام فنداسیون میباشند و ملک مجاور در ارتفاع بالاتری در حال اجرای سقف سوم میباشند که هر لحظه امکان سقوط وسایل ویا هرچیزی به پایین و بر سر کارگر ها میباشد لطفا بفرمایید باید چکار کنم؟

پاسخ مهندس میررضوی

سلام
شما می بایستی گزارش این تخلف را با ذکر جزئیات آن هم به شهرداری و هم به اداره کار گزارش نمائید و دستور توقف عملیات اجرایی را تا زمان احداث سرپناه ایمن جلوی مسیر سقوط مصالح نیز در گزارشتان ذکر کنید و همچنیین اعلام کنید که از کلاه ایمنی در کارگاه استفاده نمی نمایند (مهم نیست چه کسی سرپناه ایمن را برای سقف کارگاه اجرا نمایند مهم آنستکه سقف کارگاه ایمن شود )

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    شما می بایستی گزارش این تخلف را با ذکر جزئیات آن هم به شهرداری و هم به اداره کار گزارش نمائید و دستور توقف عملیات اجرایی را تا زمان احداث سرپناه ایمن جلوی مسیر سقوط مصالح نیز در گزارشتان ذکر کنید و همچنیین اعلام کنید که از کلاه ایمنی در کارگاه استفاده نمی نمایند (مهم نیست چه کسی سرپناه ایمن را برای سقف کارگاه اجرا نمایند مهم آنستکه سقف کارگاه ایمن شود )

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ